FTP gebruiken in een batchfile

Op deze pagina:

  Om via een batchfile een bestand te uploaden naar een FTP-server maken we fileupload.bat:

  
  @echo off
  rem *** UserName vervangen door de gebruikersnaam:
  
  echo user UserName> ftpcmd.dat
  
  rem *** Password vervangen door het wachtwoord:
  
  echo Password>> ftpcmd.dat
  
  rem *** volgende regel is alleen nodig als
  rem *** het pad aangepast moet worden
  rem *** /pathname/ moet dan veranderd worden
  rem *** in het gewenste pad op de FTP-server:
  
  echo cd /pathname/>>ftpcmd.dat
  
  rem *** volgende regel zet de transfermode
  rem *** op binary:
  
  echo binary>> ftpcmd.dat
  
  rem *** volgende regel stuurt het bestand dat
  rem *** als argument aan 
  rem *** de batchfile is meegegeven:
  
  echo put %1>> ftpcmd.dat
  
  rem *** eindigen:
  
  echo quit>> ftpcmd.dat
  
  rem *** de optie -n staat voor niet automatisch
  rem *** inloggen, maar de gegevens uit
  rem *** dit bestand gebruiken om in te loggen
  rem *** de optie -s staat voor het gebruiken
  rem *** van dit bestand voor 
  rem *** het lezen van de commando's
  rem *** SERVERNAME.COM moet vervangen worden
  rem *** door de naam van de FTP-server:
  
  ftp -n -s:ftpcmd.dat SERVERNAME.COM
  
  rem *** de volgende regel verwijdert het
  rem *** aangemaakte (tijdelijke) 
  rem *** commandobestand na de FTP-upload:
  
  del ftpcmd.dat
  

  De batchfile kan nu aangeroepen worden met het bestand dat moet worden ge-upload (bijvoorbeeld TeUploadenBestand.zip) als argument:

  
  fileupload TeUploadenBestand.zip
  

   

  Verwante artikelen