Webservice aanspreken met curl

Op deze pagina:

In Windows kan je curl via de opdrachtprompt gebruiken om een webservice aan te spreken.

Curl met json in de opdrachtregel

Aandachtspunten:

Windows wil graag dubbele aanhalingstekens in de opdrachten, het json gedeelte kan dan met enkele aanhalingstekens. De url is NIET hoofdlettergevoelig. De veldnamen in het json gedeelte zijn ook NIET hoofdlettergevoelig. Nummer hoeft niet tussen aanhalingstekens in het json gedeelte (maar mag wel), als het echt een nummer is en geen alfanumerieke code.

Bij de debiteuren heb ik een vrije rubriek die Vestiging heet en waar je uit een keuzelijst een land kan kiezen.


C:\test>curl --request POST --url "http://localhost:8080/DemoArt/Debiteur_VrijeRubriek_Wijzigen" --header "Content-Type:application/json" --header "ACCESS-TOKEN:Quadrant" --data "{'DebiteurNummer':12000018, 'RubriekOmschrijving':'Vestiging', 'RubriekInhoud':'Nederland'}"

[{"Status":0}]

Curl met json in een tekst bestand

Aandachtspunten:

De bestandsnaam moet je vooraf laten gaan door een @. In het tekstbestand mag je spaties en tabs toevoegen voor de leesbaarheid als je dat wilt.


C:\test>curl --request POST --url "http://localhost:8080/DemoArt/Debiteur_VrijeRubriek_Wijzigen" --header "Content-Type:application/json" --header "ACCESS-TOKEN:Quadrant" --data @webservice.txt

[{"Status":0}]

Inhoud webservice.txt:


{
	'DebiteurNummer' : 12000018, 
	'RubriekOmschrijving' : 'Vestiging', 
	'RubriekInhoud' : 'Spanje'
}

 

Verwante artikelen